imagenes representativas de Galicia

 

 

recomiendanos

 

 
Txt., Deseño e Fotos: Peruchela
 
 
OUTARA
 
Situada  nos límites do  concello da Pobra do Brollón de camiño ao Incio, vindo por a carretera nacional que vai  a Lugo  e pasando por Piño, Pacios de Veiga e Canedo chégase a esta fermosa aldea chea de encanto e historia. 
 

A fertilidade das terras de Outara son recoñecidas entre  as xentes das parroquias colindantes.  Os seus precursores habitantes  castrexos  foron  veciños de ideas e   costumes durante décadas dos contemporáneos  poboadores dos castros de Freituxe, Canedo e Piño.

As huellas  romanas  non  se percatan en Outara pero unha ruta a pe diríxese  a Viduedo   onde si hai certezas da súa pasada presencia,  relacionada coa ruta do ferro. 

A  igrexa, capela de  san Francisco, do século XVII conta cun retablo renacentista. As paisaxes que a rodean  son dignas de admiración.

Os restos das antigas construccións no núcleo do pobo dan testemuña dun explendor e  dunha historia pasada importante.

Como noutros lugares da Galicia Rural, algúns emigrados voltaron e arranxaron a antiga casa familiar ou mercaron unha en semi- ruinas   para restaurar e pasar os derradeiros anos de vida na tranquilidade, liberdade e bó ambente deste tipo de  núcleo poboacional.

As festas celébranse na honra a virxe do Carme, antes o 16 de xullo e na actualidade o primeiro domingo de agosto.

 

 

 

 

 
 
 
Enlace Relacionado

Ruta do Ferro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FE DE ERRATAS